Nieuws

nieuwe lesrooster m.i.v. 31 augustus 2020

Submitted by marijke on Thu, 08/27/2020 - 16:36

Hierbij de link naar het nieuwe lesrooster dat ingaat op maandag 31 augustus 2020.

https://www.sportinstituutpijnacker.nl/node/153

Even een belangrijke mededeling hierbij: het rooster om te reserveren is helaas nog niet aangepast naar de gewijzigde fitnesstijden.

Mocht je voor komende week al een reservering hebben gemaakt voor een fitnesstraining, dan nemen wij contact met je op.

Tevens vervalt de spinningles van donderdag van 19.30 uur de gehele maand september en de spinninglessen van woensdag 2 september en zaterdag 5 september vervalt vanwege het niet kunnen reserveren ook. 

We hopen komende week het nieuwe reserveringsrooster weer helemaal up to date te hebben.

Mochten er naar aanleiding hiervan vragen zijn, mail dan naar info@sportinstituutpijnacker.nl

Belangrijke mededeling jeugdlessen!

Submitted by marijke on Mon, 08/03/2020 - 21:17

De jeudjudolessen van woensdag 26 augustus gaan niet door.

Vrijdag 28 augustus is er één jeugdjudoles van 17.00-18.00 uur voor alle leeftijden.

De Weerbaarheidstraining op vrijdag 28 augustus van 18.00-19.00 uur gaat wel gewoon door.

 

 

Problemen met e-mail @zonnet.nl @versatel.nl @tele2.nl

Submitted by peter on Tue, 07/07/2020 - 10:29

De nieuwsbrief en bevestigingen van ons naar bovenstaande e-mail adressen worden geblokkeerd. Onze internet provider is bezig om de internet provider hiervan (TELE2) over aan te spreken en dit op te lossen. De nieuwsbrief staat ook op de site

Nieuwsbrief 6 juli

Submitted by peter on Tue, 07/07/2020 - 10:07

Beste leden,

 

Afgelopen weekeinde is er geen nieuw rooster geplaatst. Voor deze week was dat namelijk al vorig weekeinde gebeurd.

 

Voorlopig moet er nog gereserveerd worden. Ook deze week. Het reserveren is nodig om:

 

 • Te voorkomen dat er te veel sporters voor de deur staan en er mensen geweigerd moeten worden omdat het toegestane maximum is bereikt.
 • Tijdig te kunnen annuleren als het minimale aantal personen voor een les niet bereikt is. 
 • De GGD zo snel mogelijk te kunnen voorzien van gegevens over wie er met wie mogelijk in aanraking is geweest in het geval dat er bij iemand COVID-19 wordt geconstateerd. Het stoppen van een verspreiding heeft heel veel baat bij de snelheid waarmee een contact onderzoek wordt afgehandeld.
 • Ook gaat de registratie via de sportpas gebruikt worden om te verifiëren wie er bij een les aanwezig zijn geweest. Neem uw sportpas mee!

 

Het reserveren heeft een moeilijke start door gemaakt. Dit kwam voornamelijk doordat de e-mail adressen of niet bekend waren of niet meer in gebruik. Door het rooster op www.sportinstituutpijnacker.nl te plaatsen en standaard e-mails te maken met een specifieke code, wordt het stapje voor stapje eenvoudiger om te reserveren. Om het voor iedereen soepeler te laten verlopen de volgende aandachtspunten:

 

 • Na ontvangst van een reservering wordt er een voorlopige bevestiging gestuurd, totdat het minimale aantal reserveringen wordt bereikt.
 • Is het minimale aantal bereikt, dan krijgen alle inschrijvingen een definitieve bevestiging uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les.
 • Om andere inschrijvers voor een les niet lang in onzekerheid te laten of de les door gaat of niet, graag zo vroeg mogelijk reserveren en zo snel mogelijk afzeggen bij verhindering.
 • Ook proberen wij onze instructeurs zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wie er verwacht worden voor een les. Wij zijn niet ieder moment van de dag bezig om reserveringen te verwerken. Reserveringen op het laatste moment zijn dan vervelend. Kan dit niet anders, dan is het beter eerder te reserveren en tijdig te annuleren.
 • Bij sommige lessen komen dezelfde leden altijd en wordt het minimum altijd en het maximum nooit bereikt. Het is mogelijk dat wij bij deze lessen gebruik gaan maken van een permanente reservering. Men meldt zich dan af als men een keer verhinderd is. De betreffende leden worden hier apart over geïnformeerd.
 • Gebruik zoveel mogelijk de mogelijkheid van reserveren via www.sportinstituutpijnacker.nl. Dit verkleint de kans op fouten en teleurstellingen. Ook worden dan een aantal stappen automatisch gedaan, hetgeen voor ons minder werk is.
 • Gebruik het e-mail adres waarmee je geregistreerd staat. Het opzoeken van de gegevens is erg lastig als dit e-mail adres iedere keer wijzigt.

 

Voor fitness stappen wij af van de twee circuits. Het maximale aantal van 8 blijft, maar men kan zelf de apparaten kiezen. Daarbij moet men intelligent omgaan met de 1,5m afstand. De instructeur ziet hier op toe en ook dat het schoonmaken gebeurt!

 

Vragen over reserveringen kunnen naar corona@sportinstituutpijnacker.nl gestuurd worden. Andere vragen naar info@sportinstituutpijnacker.nl.

 

Team Sportinstituut Pijnacker

Protocol sporten en rooster vanaf 29 juni

Submitted by peter on Mon, 06/29/2020 - 15:11

Beste leden,

Namens het hele team van het Sportinstituut nogmaals dank voor jullie steun en vertrouwen.

Gelukkig mogen we weer binnen gaan sporten, hetzij in beperkte mate. Buiten is ook heel fijn maar ben je toch afhankelijk van het weer.

Het rooster voor het binnensporten gaat er anders uitzien. Wij hebben dit jaar geen zomerrooster. Voor de diverse sporten gelden bepaalde regels. Lees ze goed door!

Iedereen moet zich aanmelden zodat wij weten wie er komen en dat er niet meer personen binnen zijn dan toegestaan. Hier staat het rooster per dag. Om te reserveren klik op het tijdstip. Dan wordt er een e-mail aangemaakt met een code die het eenvoudiger maakt voor ons om te bepalen om welke les dit gaat. Aan de hand van het e-mail adres kunnen wij dan bepalen om wie het gaat. Gebruik dus het e-mail adres waaronder jullie bekend zijn.

 

Met name voor de fitness beoefenaars zijn er ingrijpende wijzigingen. De aanwezige toestellen zijn in twee vaste circuits verdeeld. Aan een tijdslot van een uur zit een vast circuit gekoppeld. Dit om voldoende ruimte creëren tussen de toestellen en tussentijds schoonmaken mogelijk te maken. 

 

Omdat iedereen zich moet aanmelden om deel te kunnen nemen aan een training geldt er een minimum van 5 sporters. Anders gaat de training niet door.

 

De zaallessen duren nu 55 minuten om de zaal voldoende te kunnen ventileren voor de volgende groep.

Aan de volgende eisen van de overheid moeten wij voldoen:

 1. Personen die komen sporten zijn vrij van (corona gerelateerde) klachten.
 2. Reserveren en afmelden is verplicht. Wij moeten de bezoekers registreren zodat er een contactonderzoek kan plaats vinden bij een eventuele besmetting.
 3. Er geldt een maximum aantal personen per les.
 4. 1.5 meter afstand houden van mede-sporters en instructeur.
 5. Met de roosters is rekening gehouden dat zaal sporters en fitness sporters niet tegelijk beginnen om contact tussen de groepen te vermijden.
 6. Kleedkamers en kluisjes mogen niet gebruikt worden. Kom in sportkleding!
 7. Er is één toilet beschikbaar, maar alleen bij uitzondering te gebruiken. Ga voor de training thuis naar het toilet.
 8. De horeca blijft voorlopig gesloten.

 

Mocht het zo zijn dat een buitengewoon opsporings ambtenaar (BOA) beveelt te stoppen, om wat voor reden ook, dan wordt er ook direct gestopt met de training. Niemand gaat de discussie aan met deze persoon. Volg de instructies op van de instructeur.

 

Als we ons allemaal aan de protocollen houden moet het goedkomen. Protocollen zijn bijgevoegd. Lees deze goed door!

 

Tot heel snel weer in het Sportinstituut.

 

Namens het team van Sportinstituut Pijnacker.

Work-outs om thuis te doen!

Submitted by marijke on Mon, 03/23/2020 - 10:18

7 minute workout met Luisa en Marijke:   https://www.facebook.com/sportinstituutpijnacker/videos/540979816532020/

Buikspieroefeningen met Luisa: https://www.facebook.com/sportinstituutpijnacker/videos/211102383474474/

Buikspieroefeningen met Marijke: https://www.facebook.com/sportinstituutpijnacker/videos/2103790223100455/

Oefeningen met Rinus: https://www.facebook.com/sportinstituutpijnacker/videos/241940616841537/

Cardio met Luisa: https://www.facebook.com/sportinstituutpijnacker/videos/158264328698263/

Bootcamp oefeningen met Graciela: https://www.facebook.com/sportinstituutpijnacker/?ref=bookmarks

Mini workout Bodyshape met Marijke: https://www.facebook.com/sportinstituutpijnacker/videos/503072280370496/

Buikspieroefeningen met Rinus: https://www.facebook.com/sportinstituutpijnacker/videos/524527781807639/

Balans oefeningen met Marijke: https://www.facebook.com/sportinstituutpijnacker/videos/2967704163305107/

Staande Buikspieroefeningen met Marijke: https://www.facebook.com/sportinstituutpijnacker/videos/514780382530760/

Warming up met Luisa: https://www.facebook.com/sportinstituutpijnacker/videos/241028267018579/

Warming up Bodyshape met Marijke: https://www.facebook.com/sportinstituutpijnacker/videos/3337730249587651/

Bodyshape 2 blokjes met Marijke:https://www.facebook.com/sportinstituutpijnacker/videos/267527520940662/

Stack set met Marijke: https://www.facebook.com/sportinstituutpijnacker/videos/219874875778088/

Buikspieroefeningen staand 2.0 met Marijke: https://www.facebook.com/sportinstituutpijnacker/videos/608220723064896/

Pilates oefeningen met Marijke: https://www.facebook.com/sportinstituutpijnacker/videos/1571783809640876/

8 Pilates oefeningen met Marijke: https://www.facebook.com/sportinstituutpijnacker/videos/526169578053885/

Buikspieroefeningen met Marijke: https://www.facebook.com/sportinstituutpijnacker/videos/629492791114612/

Schoolvakanties 2019-2020

Submitted by marijke on Fri, 09/01/2017 - 20:07

Herfstvakantie: 21 oktober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie: 23 december t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 28 februari 2020
Goede Vrijdag: 10 april 2020
Pasen: 12 en 13 april 2020
Koningsdag: 27 april 2020
Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart: 21 mei 2020
Pinksteren: 31 mei en 1 juni 2020
Zomervakantie: 20 juli t/m 28 augustus 2020