Nieuwsbrief 6 juli

Submitted by peter on Tue, 07/07/2020 - 10:07

Beste leden,

 

Afgelopen weekeinde is er geen nieuw rooster geplaatst. Voor deze week was dat namelijk al vorig weekeinde gebeurd.

 

Voorlopig moet er nog gereserveerd worden. Ook deze week. Het reserveren is nodig om:

 

 • Te voorkomen dat er te veel sporters voor de deur staan en er mensen geweigerd moeten worden omdat het toegestane maximum is bereikt.
 • Tijdig te kunnen annuleren als het minimale aantal personen voor een les niet bereikt is. 
 • De GGD zo snel mogelijk te kunnen voorzien van gegevens over wie er met wie mogelijk in aanraking is geweest in het geval dat er bij iemand COVID-19 wordt geconstateerd. Het stoppen van een verspreiding heeft heel veel baat bij de snelheid waarmee een contact onderzoek wordt afgehandeld.
 • Ook gaat de registratie via de sportpas gebruikt worden om te verifiëren wie er bij een les aanwezig zijn geweest. Neem uw sportpas mee!

 

Het reserveren heeft een moeilijke start door gemaakt. Dit kwam voornamelijk doordat de e-mail adressen of niet bekend waren of niet meer in gebruik. Door het rooster op www.sportinstituutpijnacker.nl te plaatsen en standaard e-mails te maken met een specifieke code, wordt het stapje voor stapje eenvoudiger om te reserveren. Om het voor iedereen soepeler te laten verlopen de volgende aandachtspunten:

 

 • Na ontvangst van een reservering wordt er een voorlopige bevestiging gestuurd, totdat het minimale aantal reserveringen wordt bereikt.
 • Is het minimale aantal bereikt, dan krijgen alle inschrijvingen een definitieve bevestiging uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les.
 • Om andere inschrijvers voor een les niet lang in onzekerheid te laten of de les door gaat of niet, graag zo vroeg mogelijk reserveren en zo snel mogelijk afzeggen bij verhindering.
 • Ook proberen wij onze instructeurs zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wie er verwacht worden voor een les. Wij zijn niet ieder moment van de dag bezig om reserveringen te verwerken. Reserveringen op het laatste moment zijn dan vervelend. Kan dit niet anders, dan is het beter eerder te reserveren en tijdig te annuleren.
 • Bij sommige lessen komen dezelfde leden altijd en wordt het minimum altijd en het maximum nooit bereikt. Het is mogelijk dat wij bij deze lessen gebruik gaan maken van een permanente reservering. Men meldt zich dan af als men een keer verhinderd is. De betreffende leden worden hier apart over geïnformeerd.
 • Gebruik zoveel mogelijk de mogelijkheid van reserveren via www.sportinstituutpijnacker.nl. Dit verkleint de kans op fouten en teleurstellingen. Ook worden dan een aantal stappen automatisch gedaan, hetgeen voor ons minder werk is.
 • Gebruik het e-mail adres waarmee je geregistreerd staat. Het opzoeken van de gegevens is erg lastig als dit e-mail adres iedere keer wijzigt.

 

Voor fitness stappen wij af van de twee circuits. Het maximale aantal van 8 blijft, maar men kan zelf de apparaten kiezen. Daarbij moet men intelligent omgaan met de 1,5m afstand. De instructeur ziet hier op toe en ook dat het schoonmaken gebeurt!

 

Vragen over reserveringen kunnen naar corona@sportinstituutpijnacker.nl gestuurd worden. Andere vragen naar info@sportinstituutpijnacker.nl.

 

Team Sportinstituut Pijnacker