Weerbaarheidstraining

Weerbaarheidstraining is een jiu-jitsu training waarbij het mentale aspect een grote rol speelt. Hierin wordt getraind om vooral de kinderen op een positieve manier om te laten gaan met probleemsituaties. Hierdoor worden zij zeker van zichzelf en door het ontdekken van hun innerlijke kracht worden ze weerbaar.

In het jiu-jitsu wordt uitgegaan van verschillende aanvallen zoals: verwurgingen, middelaanvallen, pakkingen, stoten en trappen. Bij de verdediging op deze aanvallen wordt er gebruik gemaakt van de beweging van de aanvaller. In veel technieken ga je met deze beweging mee en wordt een tegenhandeling uitgevoerd.

Balans, reactie en controle zijn zeer belangrijk om de technieken goed uit te voeren.